RainWatch: reliable weather information at your fingertips

HydroNET RainWATCH consists of three web applications that provide easy access to available data from weather stations, radar, satellites and weather forecasts via your web browser. Additional tools include exporting time series data to your hydrologic/hydraulic models, uploading specific spatial files to calculate catchment area rainfall averages and determining the severity of rainfall events in real-time via your Water Control Room.

 

RainMap: don’t miss the storm between your gauges

Combine and visualise historical and real-time rainfall information for any location. This also includes areas between gauges thanks to the smart combination of point (weather stations) and gridded data from satellites and radars.  The RainMap contains smart tools to optimally benefit from the best available rainfall information to make WeatherSmart decisions.

The best available rainfall information per pixel or area

The HydroNET RainMap application allows online access to historical and current rainfall information for any location, also between the gauges. The application automatically:

Functionality

Weather Stations: direct access to weather stations

Provides direct access to real-time and historical data from all available weathers stations. The application automatically collects gauge data and makes it accessible via an interactive map. Select the period, the stations and variables you are interested in and receive the requested information as a graph, picture or in an Excel file.

Instant weather data when you really need it

The Weather Stations application allows direct access to current and historical time series from automatic weather stations. You can access this data from behind your desk. The application automatically collects large amounts of gauge data and makes it accessible via internet. Just select the period, the stations and variables you are interested in. Press the button and you will automatically receive the requested information as a graph, picture or in an Excel file.

Get insight into the spatial variation of rainfall events

With the interactive dashboard, the latest information (last day, last week, last month, last year) from the selected gauges will be presented. It is also possible to present more gauges in one graph to get insight into the spatial variation.

Functionality

 

Weather Forecast: Be prepared for the storm and benefit from the weather to come

The Weather Forecast application provides online access to the weather forecasts from your national weather services and the best available global models such as GFS and ECMWF incorporated into an interactive geographical map. The weather forecast is available for any location in the country.

Optimally benefit from rain to come

The Weather Forecast application can be used to show worldwide and/or local weather forecast data when connected to HydroNET. It allows easy online access to the weather forecast incorporated into an interactive geographical map.

Precipitation forecast for any location

The precipitation forecast will be provided for any location in the country. Just click on the map, and the forecast will be presented in a graph. Use the interactive dashboard to know what is coming. Select the locations and the dashboard gives an overview of the most recent weather information on every rain storm.

Functionality

HydroNET Urban: radar data voor gemeenten

Opdrachtgever: 130 Nederlandse gemeenten

De klantvraag

Nederlandse gemeenten toegang bieden tot betrouwbare neerslaginformatie.

De aanpak

De meeste gemeenten beschikken niet over voldoende goede neerslaginformatie. Betrouwbare neerslaginformatie is om diverse redenen essentieel voor het stedelijk waterbeheer:

De oplossing: radar en regenmeters: samen een sterker beeld

In HydroNET Urban wordt radarneerslaginformatie gekalibreerd met ruim 300 KNMI-regenmeters. Het HydroNET neerslagpakket voor gemeenten is dé bron voor neerslaginformatie voor gemeenten in Nederland. Dit pakket is de standaard in Nederland en wordt inmiddels naar tevredenheid gebruikt door meer dan 130 Nederlandse gemeenten. Met de neerslagapplicaties in het pakket kunt u eenvoudig gebruik maken van de neerslaginformatie. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een periode vanaf 2009 tijdreeksen downloaden in een door u gewenst format (o.a. xls, txt) en interval (5 minuten, uur, dag, maand, jaar). Of u kunt de actuele en historische gegevens per radargrid of (bemalings)gebied via een GISkaart bekijken en opvragen in een grafiek. Met de applicatie ‘Buiencheck’ kunt u de werkelijk gevallen neerslagbuien vergelijken met de normbuien uit de Leidraad Riolering (bui 08, bui09). Bovendien hebben gemeenten met het HydroNET Urban neerslagpakket toegang tot lokale neerslag verwachtingen voor de korte termijn.

De impact

Met HydroNET Urban beschikt de gemeentelijk waterbeheerder over de meest nauwkeurige neerslaginformatie. De neerslaginformatie uit HydroNET Urban is niet alleen voor iedere vierkante kilometer beschikbaar maar ook per bemalingsgebied van uw gemeente. De gegevens kunnen worden gebruikt om achteraf te analyseren en te verantwoorden waarom een bepaalde overstort of het optreden van wateroverlast heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunnen de gegevens als input voor modellen worden benut om bijvoorbeeld het rioolstelsel te analyseren. Ook kan gevallen neerslag automatisch worden vergeleken met normbuien.

RainWatch makes historical and real-time weather information from SAWS easily accessible

Client: South African Weather Service (SAWS)

 

The customer demand

 

The approach

The solution

Under the theme ‘Because every raindrop counts’, HydroNET RainWatch consists of three applications, namely Weather Stations, RainMap and Weather Forecast.

“Weather Stations” provides historical and actual (real-time) rainfall information for specified rain gauge points in the SAWS observations network; RainMap provides the best available rainfall information from a blend of SAWS rain gauges, satellites and radars; the Weather Forecast application provides forecast data against a stipulated time frame (1 – 10 days ahead of time).

RainWatch is suitable for use by water sensitive industries such as agriculture, catchment management agencies, insurance, mining and construction companies.

The impact

RainWatch: link with BOM data

Client: ??

 

The customer demand

The approach

 

The solution

 

The impact