Waterschap Rivierenland heeft hoogwater in het VIZIER

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

De klantvraag

Hoe kan Waterschap Rivierenland de huidige en verwachte status van het watersysteem zo goed mogelijk monitoren? Hoe heeft de waterbeheerder toegang tot de juiste informatie, kan de waterbeheerder een naderende watercalamiteit tijdig zien aankomen en zich zo optimaal mogelijk voorbereiden?

De aanpak

HydroLogic, Axxerion en de Waterschappen Rivierenland en Aa en Maas hebben gezamelijk een hoogwaterapplicatie ontwikkeld. Hier meer informatie toevoegen over hoe de gezamenlijke aanpak tot stand is gekomen?

De oplossing

HydroLogic ontwikkelde samen met Waterschap Rivierenland, Waterschap Aa en Maas en Axxerion VIZIER: een geautomatiseerd watercalamiteitendraaiboek dat waterbeheerders ondersteunt bij de opschaling en opvolging van calamiteiten. VIZIER informeert gebruikers op basis van feitelijke watersysteeminformatie en toont maatregelen en acties die genomen kunnen worden.

Voorbeeld van een VIZIER dashboard.

 

HydroNET verzorgt de koppeling met actuele waterstandsinformatie, waterstandsverwachtingen en weersverwachtingen. Op basis van deze real-time informatie wordt automatisch per object (bijvoorbeeld meetpunten, kunstwerken, coupures, dijkposten, etc.) de status getoetst, wordt bepaald of opschaling nodig is en worden indien nodig waarschuwingen (triggers) verstuurd naar de juiste personen. Axxerion verzorgt de monitoring van de opvolging van deze waarschuwingen en biedt een actueel overzicht van de status van maatregelen en acties per object of per persoon (rol) die daaruit voortkomen. Dit kan zijn het sluiten van coupures, het leggen van zandzakken, de inzet van mobiele pompen of het installeren van noodbemalingen. Het HydroNET dashboard brengt informatie uit beide systemen bij elkaar: actuele (stoplicht)kaarten met de status van alle objecten en met een persoonlijke takenlijst voor de gebruiker uit Axxerion.

De nieuwe hoogwaterapplicatie VIZIER biedt een prachtige sprong vooruit. Automatische adviezen voor het sluiten van kunstwerken op basis van waterstanden van Rijkswaterstaat. Schadebeelden uit het veld komen binnen 10 minuten op kantoor, voorzien van een nauwkeurige beschrijving. Deskundigen kunnen daar analyses aan toevoegen en maatregelen aan koppelen die vanzelf bij de verantwoordelijken binnenkomen. En VIZIER geeft waarschuwingen als iemand niet aan zijn taak toekomt. Voor grote gebieden is zo het overzicht voorhanden! Jaap Bronsveld – vakspecialist Waterkeringen bij Waterschap Rivierenland.

De impact

Het operationele waterbeheer wordt verbeterd, een potentiele calamiteit kan worden afgewend of schade kan worden beperkt. Met VIZIER kan verantwoording worden afgelegd voor de acties en de maatregelen die zijn genomen. Met het geautomatiseerd watercalamiteitendraaiboek heeft Waterschap Rivierenland extreme neerslag, naderend hoogwater, een periode van droogte of een calamiteit in de waterkwaliteit tijdig in het VIZIER.