HydroNET Urban: radar data voor gemeenten

Opdrachtgever: 130 Nederlandse gemeenten

De klantvraag

Nederlandse gemeenten toegang bieden tot betrouwbare neerslaginformatie.

De aanpak

De meeste gemeenten beschikken niet over voldoende goede neerslaginformatie. Betrouwbare neerslaginformatie is om diverse redenen essentieel voor het stedelijk waterbeheer:

De oplossing: radar en regenmeters: samen een sterker beeld

In HydroNET Urban wordt radarneerslaginformatie gekalibreerd met ruim 300 KNMI-regenmeters. Het HydroNET neerslagpakket voor gemeenten is dé bron voor neerslaginformatie voor gemeenten in Nederland. Dit pakket is de standaard in Nederland en wordt inmiddels naar tevredenheid gebruikt door meer dan 130 Nederlandse gemeenten. Met de neerslagapplicaties in het pakket kunt u eenvoudig gebruik maken van de neerslaginformatie. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een periode vanaf 2009 tijdreeksen downloaden in een door u gewenst format (o.a. xls, txt) en interval (5 minuten, uur, dag, maand, jaar). Of u kunt de actuele en historische gegevens per radargrid of (bemalings)gebied via een GISkaart bekijken en opvragen in een grafiek. Met de applicatie ‘Buiencheck’ kunt u de werkelijk gevallen neerslagbuien vergelijken met de normbuien uit de Leidraad Riolering (bui 08, bui09). Bovendien hebben gemeenten met het HydroNET Urban neerslagpakket toegang tot lokale neerslag verwachtingen voor de korte termijn.

De impact

Met HydroNET Urban beschikt de gemeentelijk waterbeheerder over de meest nauwkeurige neerslaginformatie. De neerslaginformatie uit HydroNET Urban is niet alleen voor iedere vierkante kilometer beschikbaar maar ook per bemalingsgebied van uw gemeente. De gegevens kunnen worden gebruikt om achteraf te analyseren en te verantwoorden waarom een bepaalde overstort of het optreden van wateroverlast heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunnen de gegevens als input voor modellen worden benut om bijvoorbeeld het rioolstelsel te analyseren. Ook kan gevallen neerslag automatisch worden vergeleken met normbuien.